Predstavnici kompanije Microsoft BiH i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu su na svečanoj ceremoniji u prostorijama fakulteta predstavili novi Master studij ”Menadžement i informacioni sistemi”. Potpisivanju Memoranduma o razumijevanju su bili prisutni:

  • Kemal Kozarić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu
  • Omar Krivošija, direktor Microsoft BiH
  • Zlatko Lagumdžija, šef Katedre za menadžment i informacione  tehnologije i rukovodilac Master studija za Menadžment i informacione sisteme.

Kako je došlo do suradnje izmeđi MS i EF Sarajevo, te o broju polaznika i više o toj temi je ispričao Zlatko Lagumdžija, šef Katedre za menadžment i informacione  tehnologije i rukovodilac Master studija za Menadžment i informacione sisteme Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.