Grad Virovitica postao je pametni grad, a na WinDays17 konferenciji predstavnici grada su u suradnji s tvrtkom Microsoft i tvrtkom Omega software, predstavili nove usluge za građane. Riječ je o Portalu otvorenih podataka te MyCity – servisu za prijavu komunalnih nepravilnosti na području grada. Usluge su bazirane na OpenDataStore platformi, čime grad Virovitica postaje jedan od predvodnika Smart City pokreta u Hrvatskoj.

OpenDataStore (ODS) je platforma koja pruža pravu snagu otvorenim podacima i nudi brojna rješenja pametnim gradovima, regijama ili državama da se na jednostavan način otvore prema svojim građanima. U ODS paketu nalaze se tri aplikacije. ODS DataStage i ODS OpenDataPortal su aplikacije za prikupljanje i objavu podataka, a ODS MyCity služi za prijavu komunalnih nepravilnosti. Način na koji funkcionira ovakav portal u Virovitici nam je predstavio Ivica Kirin, gradonačelnik grada Virovitice.