Martin Korošec, direktor marketinške agencije Rdeča Oranža, jedan je od rijetkih slovenskih marketinških stručnjaka, koji je do sada napisao tri uspješne knjige o marketingu. Točnije treća knjiga mu izlazi krajem travnja, ali se može to slobodno tako i reći. Martina smo sreli na PRO.PR konferenciji u organizaciji PR agencije APRIORI WORLD vlasnika Danijela Koletića, te smo malo popričali o njegovom viđenju internetskog marketinga i kakva je situacija sa klasičnim marketingom danas.